Introduction | Faculty Research | Talent Cultivation | Social Service | Publications
 
 
 

研究生招生

  研 究 动 态
  国 经 论 坛
  近 期 活 动

国家经济战略研究院2017年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示

发表日期:2017-3-16


 

 

国家经济战略研究院2017年全日制硕士研究生入学考试复试结果公示

 

除去推免后剩余计划招收11人,本专业接收调剂,调剂拟录取4人。

                        

复试专业

姓名

考生编号

初试各科成绩及总分

复试成绩

录取成绩

是否拟录取

备注

排名

 

 

 

政治

外语

业务1

业务2

总分

 

 

 

 

 

金融学

乐福斌

100557333314654

75

85

138

119

417

85.20

84.30

 

1

金融学

金培文

100557333305137

70

72

107

120

369

90.03

81.91

 

2

金融学

王建飞

100557000001833

60

72

133

116

381

84.58

80.39

 

3

金融学

李倩

100557333315308

60

75

147

141

423

72.93

78.76

 

4

金融学

郑一

100557000001840

66

71

114

117

368

83.53

78.56

 

5

金融学

冯钰灿

100557333309342

72

75

100

113

360

79.28

75.64

 

6

金融学

曹方舟

100557333305836

64

68

122

118

372

68.13

71.26

 

7

 

 

 

 

 

 

国家经济战略研究院2017年全日制硕士研究生入学考试复试结果(调剂)

 

复试专业

姓名

考生编号

初试各科成绩及总分

复试成绩

录取成绩

是否拟录取

备注

排名

 

 

 

政治

外语

业务1

业务2

总分

 

 

 

 

 

金融学

王鹏

100557333304206

71

74

123

101

369

89.33

81.56

调剂

1

金融学

李溪溪

100557333304812

64

75

131

100

370

87.20

80.60

调剂

2

金融学

李浩齐

100557333311724

70

81

112

103

366

87.70

80.45

调剂

3

金融学

施申全

100557000001237

63

73

116

110

362

84.43

78.41

调剂

4

金融学

申喆良

100557333315501

69

77

116

101

363

80.18

76.39

调剂

5

金融学

范佳洁

100557333315804

58

78

129

104

369

72.63

73.21

调剂

6

金融学

明一

100557000001315

55

79

143

95

372

68.38

71.39

调剂

7

金融学

田星

100557000001319

64

71

130

103

368

67.95

70.78

调剂

8

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   国家经济战略研究院

                                                                      2017316