Introduction | Faculty Research | Talent Cultivation | Social Service | Publications
 
 
 

研究生招生

  研 究 动 态
  国 经 论 坛
  近 期 活 动

关于本院推荐的南开大学第三十五届研究生委员会委员候选人名单公示

发表日期:2016-10-18


       根据“南团发〔2016〕14号《关于开展第三十五届研究生代表大会筹备工作的通知》”,本着公平、公

正、公开的原则,经过学生投票评选,现将本院推荐的“南开大学第三十五届研究生委员会委员候选人”名单公

示如下: 

      

   南开大学第三十五届研究生委员会委员候选人           杨松波   公示期3天,自2016年10月18日至10月20日。  

   

                                                                              国家经济战略研究院